خواص جو دوسر

خواص جو دوسر  یکی ازغنی ترین و سالم ترین مواد غذایی از خانواده غلات ، محصولی است بنام جو دوسر  که متأسفانه تا به امروز خیلی مورد شناسائی  و استفاده قرار نگرفته  و از این  رو ،مصرف  کننده  اطلاعات  کاملی از این  غله با ارزش ندارد .بعلت  کشیدگی دو طرفه  به نام جو دوسر   یا یولاف  نام گذاری و شناخته  شده  و با تأسف می توان گفت که سطح  کشت بسیار  کمی  در کشور پهناور ایران  دارد  و جالب  است  [...]