فرم تماس

ضمن تشکر از توجه شما ، آماده پذیرش انتقادات ، پیشنهادات و نظرات ارزشمند شما هستیم

دفــــــتر مرکـــزى و کارخــــــــانه

تهران، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، خیابان چیتگر جنوبى
تلفن كارخانه :٤٤١٩٦٦٩٠-٤٤١٩٦٢٣٣-٤٤١٨١٦٥١ الي ٥٤
دورنگار كارخانه : ٤٤١٩٦٦٩٩
تلفن واحد فروش : ٤٤٩٨٦٨٨٢الي ٨٧ و ٤٤٩٨١٠١٠
دورنگار واحد فروش : ٤٤٩٨٣٢٠٥
كدپستي : ١٣٨٦١٦٤٥١١